INGYENES SZÁLLÍTÁS 15 990 Ft FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN

Általános kereskedelmi feltételek

TARTALOM

 

I.       Alapvető meghatározások és fogalmak
II.      Megrendelés
III.     Megrendelés törlése
IV.     Fogyasztói szerződések és elállási jog
V.      Árak
VI.    Postaköltség/csomagköltség
VII.   Fizetési feltételek
VIII.  Szállítási feltételek
IX.    Szerződéstől való elállás/Csere/Reklamáció – Online termékcsere és visszaküldés-űrlap
X.     Szavatosság
XI.    Személyes adatok védelme
XII.   A teljesítés feladata alól való felelősséget  kizáró körülmények
XIII.  Kuponok és ajándékutalványok
XIV.  Záró rendelkezések

 

I. Cikkely
Alapvető meghatározások és fogalmak

 

 1. Ezek az általános kereskedelmi feltételek (tovább csak „ÁKF”) a United Fashion Group s.r.o. társaság, székhely: Sliačska 1/D, 831 02 Pozsony, Szlovák Köztársaság, IČO (szervezet azonosító szám): 46146032, DIČ (adóazonosító szám): 2023342222, IČ DPH: SK2023342222 a Pozsonyi Kereskedelmi Cégjegyzék: Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. : 75748/B, postacím United Fashion Group s.r.o., 9002 Győr, Pf. 219 (tovább csak „eladó“) valamint a vásárló (tovább csak „vásárló“) jogait és kötelességeit foglalják magukba az eladó álltal üzemeltetett www.cipofalva.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása során és elválaszthatatlan részei az eladó és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződésnek (távollélők között megkötött szerződés) amely az interneten - elektronikus üzleten keresztül történik. (tovább csak „szerződéses felek“).
 2. Ezek a ÁKF Magyarország területén érvényesek elektronikus úton történő vásárlás esetén a cipofalva.hu weboldalról.
 3. Az eladó jogosult az ÁKF egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a cipofalva.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az eladóra, mind pedig a vásárlóra nézve kötelező erővel bír. Az ÁKF eladó által történő módosítása nem érinti a közzététel előtt létrejött szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁKF irányadó.
 4. Minden kérdésben a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
 5. A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
 6. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a cipofalva.hu web áruházon keresztül. A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a cipofalva.hu weboldalon történik. A vásárló köteles valós adatokat megadni. Ezeket az adatokat változás esetén a vásárló köteles haladéktalanul módosítani, mert az adatok valósága és pontossága közvetlen hatással van a termékek szállítása.
 7. Az elektronikus megrendelésnek az elektronikus úton elküldött elektronikus űrlapot számítjuk, amely tartalmazza a vásárlóról szóló információkat, a megrendelt termékeket a cipofalva.hu web oldalról és a megrendelés teljes összegét, ill. a szállítási költségeket, a web áruház rendszerével feldolgozva.
 8. Terméknek az összes cipofalva.hu árjegyzékében feltüntetett árut értjük.
 9. A vásárló az eladó kapcsolati adatait a cipofalva.hu weboldalán találja: postacím United Fashion Group s.r.o., 9002 Győr, Pf. 219, Tel.: (06-1) 701-35-19 (hétfőtől - péntekig) 09.00 – től 17.00 óráig, E-mail cím: [email protected].
 10. A regisztráció folyamata, elektronikus termék megrendelés és a fizetés a megrendelt termékért, mint ahogyan a személyes adatok feldolgozása „Thawte” SSL Web Server rendszeren keresztül működik, és teljes körű biztonságot nyújt az adatok védelmére, 128-bit encrypcióban, így biztosítja, hogy a személyes és bizalmas információkat megtartja a vásárló által használt böngészőből a cipofalva.hu-ra való átvitel alatt.
 11. Reklamáció a termék (áru/szolgáltatás) hibáiért való felelősség alkalmazását jelenti a törvény szerinti a 40/1964 protokol. 
 12. A panaszeljárás a hibákért való felelősséggel kapcsolatos eljárás.

 

 

II. Cikkely
Megrendelés 1. Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlap megfelelően van kitöltve és valódi adatok szerepelnek rajta.
 2. Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy elfelejtette bejelentkezési adatait (jelszavát), vagy a jelszó egy harmadik személy kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.
 3. A felvett elektronikus megrendelés szerződési ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére és kötelezi a vásárlót mindaddig, ameddig az eladó köteles a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni.
 4. Az adásvételi szerződés az eladó és a vásárló között a kötelező elektronikus megrendelés jóváhagyásával jön létre a rendszerben. Az eladó köteles e-mailben jóvá hagyni az elektronikus megrendelést és annak tartalmát (a vásárló e-mail címére, amely az elektronikus megrendelésben szerepel) és mindezt halaszthatatlanul, legkésőbb 24 órán belül a felvett elektronikus megrendeléstől, különben az adásvételi szerződés nem jött létre a két fél között. A vásárló köteles ellenőrizni az e-mail fiókjában (beleértve a spam-et), hogy 24 órán belül kapott visszaigazoló e-mailt az eladótól. A vásárló köteles utánanézni az elektronikus megrendelés tartalmának e-mailben is. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben köteles arról halaszthatatlanul értesíteni e-mailen keresztül az [email protected] az eladót.
 5. Az elektronikus megrendelés lényeges tartozékai a következőek:
  1. A vásárló azonosítása, azaz cég neve vagy keresztnév és vezetéknév, lakóhely/székhely, cégazonosító számok, és kapcsolat (telefon és e-mail)
  2. A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint leírása,
  3. A megrendelt termék mennyisége,
  4. A kézbesítés címe (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti, hogy az áru a lakhelyre/székhelyre szállítandó),
  5. A szállítás pillanatát (nap, óra) ha a vásárló és az eladó különböző módon egyeztek meg mint ahogyan az ÁKF-ben fel van tüntetve,
  6. A meghatalmazott személy neve valamint vezetékneve, aki jogosult átvenni a megrendelt termékeket (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti hogy a szállított terméket a megrendelő, vagy annak alkalmazottja veheti csak át)
 6. Ha a megrendelés nem fogja tartalmazni a tartozékokat a 5.1 – 5.7 pont szerint, akkor az nem teljes megrendelésnek fog számítani. Az eladó ilyen esetben megpróbálja felvenni a kapcsolatot a vásárlóval és felhívni a figyelmét a hiányokra, amelyek az elektronikus megrendelésben keletkeztek. Abban a pillanatban, ahogy az eladó kézhez kapja a teljes megrendelést minden szükséges adattal a megrendelést teljesnek számít.
 7. Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a vásárló által kiválasztott termékeket a vásárló választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a vásárló pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁFK- ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.
 8. A cipofalva.hu weboldalon keresztül történő vásárlás során létrejött adásvételi szerződés kizárólag a szerződéses felek közös megegyezésével módosítható.

 

III. Cikkely
A megrendelés törlése

 

 1. A vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen ok megadása nélkül az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt.
 2. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét ezekben az esetekben:
  1. Utánvétes megrendelés esetén, ha azt nem volt lehetséges megerősíteni (hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető a vásárló, nem válaszol az e-mailekre)
  2. A terméket már nem gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagymértékben megváltozott az ára. Ha fennáll egy ilyen szituáció, az eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a vásárlóval megállapodás céljából és a további lépésekkel kapcsolatosan. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész vételárat, vagy annak egy részét ez az összeg visszatéríthető 14 napon belül a vásárló által megadott bankszámlaszámra, kivéve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.

 

IV. Cikkely

Fogyasztói szerződések és elállási jog

 

 1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés elektronikus módon jön létre az interneten keresztül (távolélők között megkötött szerződés) a vásárlónak joga van az általános szabályokból kifolyó határidőn felül azaz 30 naptári napon belül a termék kézbesítését követően elállni a szerződéstől indoklás nélkül. Csak abban az esetben, ha az eladó nem tesz eleget az elállási joggal kapcsolatos előzetes tájekoztatási kötelezettségének, azaz nem tájékoztatja a fogyasztót az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az elállási nyilatkozatminta használatának lehetőségéről, akkor az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben az eladó az általános szabályokból kifolyó 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 30. napon jár le.
 2. A vásárló értesítése a adásvételi szerződéstől való elállástól az eladónak elküldve kell legyen (telefonom keresztül, postai úton, e-mailben...)az elállási határidőn belül, valamint az eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a terméket vissza kell küldeni, minden irattal és dokumentációval, amelyeket kézhez kapott a vásárló. A gyors ügyintézés érdekében a terméket a következő címre küldje: United Fashion Group s.r.o., 9002 Győr, Révai Miklós u. 8, CsT. 3.
 3. A vásárló elállásával az interneten megkötött adásvételi szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre. Az eladó kötelessége visszavenni a terméket és a vásárlónak 14 napon belül a vételi szerződés elállásától számítólag visszaküldeni pénzét a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként a termék megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt is. A termék visszaküldésével járó költségeket a vásárló csak abban az esetben állja, ha a termék teljes mértékben megfelelt a kvalitatív követelményeknek és nem volt hibás. Abban az esetben, ha a vásárló eláll a szerződéstől, nem igényelheti az ár visszatérítését a kiegészítő szolgáltatásért, amennyiben a szolgáltatás nyújtás a kiegészítő szerződés tárgya, és amennyiben ez a szolgáltatás teljes mértékben végre lett hajtva (főképpen az utánvéttel szolgáltatás árára vonatkozóan).
 4. Abban az esetben, ha a vásárló nem teljesíti valamelyiket a fentebb említett feltételek közül az eladó nem fogja elismerni az elektronikus megrendeléstől – adásvételi szerződéstől való elállást és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót fogják terhelni.
 5. Az eladó nem köteles visszafizetni a vásárló által kifizetett vételárat a 3. pont alapján mielőtt a vásárló által visszaküldött termék kézbesítve lesz neki, vagy amíg a vásárló kétséget kizáróan nem igazolja a termék visszaküldését az eladónak.

 

V. Cikkely
Árak

 

 1. Az eladó által kínált termékek vásárlási ára a cipofalva.hu weboldalon keresztül mindig az adott termék mellett található. A vásárlási ár mindig áfával van feltüntetve, ha nincs másképp meghatározva.
 2. Az eladó fenntartja a jogokat egyoldalúan igazítani (fel/le) a termékek árait a cipofalva.hu weboldalon azzal, hogy az új árak a feltüntetés napjától érvényesek. Ez az igazítás nem vonatkozik a vásárló által előzőleg megrendelt termékre. Abban az esetben, ha a cipofalva.hu weboldalán észrevehetően rossz ár jelenik meg, például ha egy közismert és általában kapható termékről van szó, amelynek az ára eltér a megszokottól, vagy a rendszer hibájából adódóan például „0 Ft” vagy „1 Ft” –os összeg jelenik meg, az eladónak nem kötelessége hibás árakon kézbesíteni a terméket, viszont felajánlhatja azt a vásárlónak rendes áron. Ha a vásárló a rendes árral nem ért egyet, elállhat az adásvételi szerződéstől.

 

VI. Cikkely
Szállítási költség/csomagköltség

 

 1. Az eladó nem számol fel csomagköltséget az áruért, ha az szokásos módon lett csomagolva, és csak a  szállítás alatti védelemre szolgál, feltéve, ha cipőről van szó.
 2. A szállítási költség 15990 Ft alatt a megrendelésben választott szállítási mód szerint számítva, maximális összeg 1490 Ft. Az eladó nem számol fel szállítási költséget 15990 Ft feletti vásárlás esetén, kivéve, ha a futárszolgálat munkatársainak nem sikerül a megrendelt árut megbeszélt időben és helyen kézbesíteni, illetve ha a vásárló visszaküldi a terméket egy részét és a termékek értéke 15990 Ft alá csökken.
 3. Az eladó döntése alapján az itt feltüntetett szállítási költség összege és feltételei megváltozhatnak és abban az esetben a cipofalva.hu weboldalon feltüntetett összeg és feltételek érvényesek a megrendelés időpontjában és a megrendelést visszaigazoló e-mailből kifolyólag.

 

VII. Cikkely
Fizetési feltételek

 

 1. A vételár és a szállítási költség fizetése forintban történik. Az eladó egy, az alábbiakban felsorolt fizetési módot fogadja el:
 • Csomagküldő szolgálatnál a termékek fizetése UTÁNVÉTTELLEL történik. Ennél a fizetési formánál a vásárlónak a teljes árat (termék+szállítás) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni.

 

 • FIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL: Ennél a formánál a vásárlónak csomagküldő szolgálattal kézbesítjük a megrendelt terméket a teljes összeg térítése után, amit kiegyenlíthet a következő számlaszámra: 10800007-20000000-15640006, Citibank, United Fashion Group, közleményként kérjük, adja meg megrendelése számát.

 

 • BANKKÁRTYÁS FIZETÉS:
  A megrendelés befejezése után a vásárló automatikusan átirányítva lesz a bank fizetési oldalára. A fizetéshez szükséges információkat a vásárló ezen az oldalon adja le és az eladó a vásárló hitelkártya adataival nem érintkezik.

 

 

VIII. Cikkely       
Szállítási feltételek

 1. Az elektronikus úton megrendelhető áru kínálata az áru elérhetőségének függvényében változik. Az eladó minden igyekezetével a legrövidebb szállítási időn belül próbálja az árut átvételre bocsátani, amely a raktáron lévő termék esetén 2 munkanap és a raktáron nem lévő termék esetén max.30 nap (általában 10 – 15 munkanap) a megrendelés elfogadását követően. A kézbesítési idő változhat az egyes termékek elérhetőségének függvényében. A választott termék kézbesítési idejét az eladó feltünteti a cipofalva.hu weboldalon is a termékleírás alatt, méret és szín megadása után. A vásárló tudomásul veszi, hogy a kézbesítési idő tájékoztató jellegű. Ha az eladó nem tudja az árut az adott időszakon belül kézbesíteni, haladéktalanul értesíti erről a vásárlót e- mailen keresztül és tájékoztatja a vásárlót a várható kézbesítés időpontjáról. Ha az eladó nem tudja az árut egyáltalán kézbesíteni, akkor is köteles haladéktalanul értesíteni erről a vásárlót e- mailen keresztül a helyzet orvoslása érdekében. Ha a vásárló nem ért egyet a felkínált, ill. javasolt megoldással jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles 14 napon belül visszatéríti a vételárat a vásárló számlaszámára, ha a vételár már ki volt fizetve a vásárló részéről.
 2. A vásárló e-mailen keresztül értesül az áruszállításról. Az elektronikus megrendelés státuszát a rendszerbe való bejelentkezés után kontrolálhatja a cipofalva.hu weboldalon, valamint e-mail üzenetben is figyelmeztetést kap.
 3. Az árut csomagküldő szolgálattal szállítjuk a vásárló által megadott címre. A csomagküldő szolgálat telefonos úton felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és véglegesen megegyeznek a szállítás pontos idején. Ha a vásárló nem lesz elérhető a megadott címen a megadott időben és nem jelöl ki egy meghatalmazott személyt a csomag átvételére, abban az esetben a vásárló felel az eladónál/csomagküldő szolgálatnál felmerült károkért. Az ismételt kézbesítés költségei a vásárlót terhelik. Ha a vásárló kétszer egymás után magyarázat nélkül nem veszi át a megrendelt terméket a csomagküldő szolgálattól, az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ha a vásárló már a kifizette a vételárat, az eladó vissza utalja 14 napon belül a vételárat a vásárló által egadott számlaszámra, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.
 4. Az áru tulajdonjoga átszáll a vásárlóra amint azt átveszi és az árat kifizeti.
 5. A csomag minden alkalommal tartalmazza a számlát is. A csomag átadása csak azután lehetséges, hogy a vásárló kifizeti a teljes vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A csomag átvétele közben a vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy az áru becsomagolt-e, valamint a csomagolás nincs-e megrongálva és köteles aláírni az átvételi elismervényt. A csomag sérülése esetén a futárral-kézbesítővel jegyzőkönyvet töltenek ki a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek és a vásárló kötelessége haladéktalanul a csomag sérülését az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvosolása érdekében. Ha a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, az ebből adódó későbbi reklamációt az eladónák van joga nem elfogadni.
 6. Sértetlen, bontatlan, eredeti csomagként csak az a csomag számít, amely az eladó által védőszalaggal ellátott, amely az eladó nevét tartalmazza. A kézbesítő köteles a vásárlónak egyenként átadni a csomagokat és a helyszínen jegyzőkönyvet írni. Az ilyen módon keletkezett károkat a csomagküldő szolgálat állja. Ha a védőszalag sérült, vagy a vásárló más sérülést észlel a csomagon, amely a csomag előzetes kinyitására, ill. felbontására utal a vásárlónak joga van elutasítani a csomag átvételét és köteles erről a helyszínen jegyzőkönyvet írni és pontosan körülírni a kifogásait.
 7. A vásárló köteles haladéktalanul a terméket ellenőrizni és abban az esetben, ha a kézbesített termék nem felel meg a megrendelt terméknek, vagy a vásárló bármilyen károsodást észlel a terméken, amely a szállítás alatt keletkezhetett, vagy más rendellenességet észlel a vásárló kötelessége haladéktalanul ezt az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvoslása érdekében.
 8. Az árut az eladó csakis a Magyar Köztársaság határain belül kézbesíti.
 9. Az áru kézbesítése az EU tagállamok területére, valamint más országokba előzetes irásbeli beleegyezés alapján történik. A posta-, ill. csomagköltségek, valamint szállíttási feltételek további egyeztetést igényelnek a vásárló es az eladó között.

 

IX. Cikkely
Szerződéstől való elállás/Csere/Reklamáció űrlap – Online termékcsere és visszaküldés-űrlap

 

 1. A vásárlónak az eladó ajánlja kitölteni a Szerződéstől való elállás / Csere / Reklamáció online űrlapot (tovább csak „űrlap”) minden esetben:
  1. Elállás az adásvételi szerződéstől 14 napon belül a termék kézbesítését követően. Az adásvételi szerződéstől a vásárló elállhat, a termék kézbesítését követő 14 napon belül magyarázat nélkül. Az áru visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. A vásárlónak ebben az esetben nem kell megtéríteni a kezelési költséget, mellyel egyébként az adásvételi szerződéstől való elállás jár. Az áru visszaküldésének a költségeit a vásárló csak abban az esetben állja, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi elvárásoknak és nem volt hibás. Abban az esetben, ha a vásárló csak részben áll el az adásvételi szerződéstől, és a termék értéke, melyet meghagy, nem haladja meg a 15990 HUF-ot, az eladó a vásárlónak megtéríti a termék vásárlási árának megfelelő részét, leszámítva a megrendelt termék elküldésével kapcsolatban keletkező postaköltségeket. Az eladó visszatéríti a vásárlónak a termék értékét, leszámítva a postaköltségeket, amennyiben a vásárló a vásárlásnál nem fizetette különálló tételként. Az elállási határidő akkor van betartva, ha a vásárló az eladónak benyújtja elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát, legkésőbb a határidő utolsó napján. Abban az esetben, ha a vásárló az elállási nyilatkozatot postai úton küldi, célszerű ezt tértivevényes levél formájában megtenni (ajánlottan feladni), hogy ne keletkezzenek kétségek az elállás határideje betartásáról. Az eladó az elállási nyilatkozat kézbesítését követően elküldi a vásárló e-mail címére az írásos igazolást arról, hogy az elállási nyilatkozatot megkapta.
  2. Elállás az adásvételi szerződéstől 30 napon belül a termék kézbesítését követően. Az adásvételi szerződéstől a vásárló elállhat, a termék kézbesítését követő 30 napon belül (a 14 napos határidő eltelése után is) magyarázat nélkül. Ebben az esetben, az árunak, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek kell lennie, valamint nem jelenhetnek meg rajta a viselés és elhasználódás jelei. A vásárlónak ebben az esetben nem kell megtéríteni a kezelési költséget, mellyel egyébként az adásvételi szerződéstől való elállás jár. Az áru visszaküldésének a költségeit a vásárló csak abban az esetben állja, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi elvárásoknak és nem volt hibás. Abban az esetben, ha a vásárló csak részben áll el az adásvételi szerződéstől, és a termék értéke, melyet meghagy, nem haladja meg a 15990 HUF-ot, az eladó a vásárlónak megtéríti a termék vásárlási árának megfelelő részét, leszámítva a megrendelt termék elküldésével kapcsolatban keletkező postaköltségeket. Az eladó visszatéríti a vásárlónak a termék értékét, leszámítva a postaköltségeket, amennyiben a vásárló a vásárlásnál nem fizetette különálló tételként. Az elállási határidő akkor van betartva, ha a vásárló az eladónak elküldi elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát, közösen a termékkel, miközben ez az eladónak legkésőbb az elállási határidő utolsó (azaz 30.) napján kézbesítve lesz. A postai úton történő visszalépés esetén célszerű a vásárló elállási szándekát levélbe foglalni és tértivevényes levélben elküldeni (ajánlottan feladni), hogy ne keletkezzenek kétségek az elállás határideje betartásáról. Az eladó az elállási nyilatkozat kézbesítését követően elküldi a vásárló e-mail címére az írásos igazolást arról, hogy az elállási nyilatkozatot megkapta.
  3. A 30 napot meghaladó adásvételi szerződéstől való elállás, max.40 napon belül a termék kézbesítését követően. A vásárlónak jogában áll elállni 30 nap lejárta után is, max.40 napon belül a termék kézbesítését követően magyarázat megadása nélkül. Az áru, melyet a vásárló ebben a határidőben küld vissza sértetlennek kell lennie, valamint az elhasználódás és viselés jeleit nem mutathatja. A vásárló ebben az esetben 40% kezelési költséget térít a megrendelt termék árából. Ez az összeg fedezi az eladó költségeit, melyek a adásvételi szerződéstől való elállás alatt keletkeztek. Az áru visszaküldésének a költségeit a vásárló állja. Az elállási határidő akkor van betartva, ha a vásárló az eladónak elküldi a jogai érvényesítéséről szóló nyilatkozatot, közösen a termékkel, miközben ez az eladónak legkésőbb az elállási határidő utolsó (azaz 40.) napján kézbesítve lesz. A postai úton történő visszalépés esetén célszerű a vásárló elállási szándekát levélbe foglalni és tértivevényes levélben elküldeni (ajánlottan feladni), hogy ne keletkezzenek kétségek az elállás határideje betartásáról. Az eladó az elállási nyilatkozat kézbesítését követően elküldi a vásárló e-mail címére az írásos igazolást arról, hogy az elállási nyilatkozatot megkapta.
  4. A vásárló visszaküldi az árut, amelyet nem rendelt meg. Ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a termék, amelyet megrendelt, nem egyezik az áruval, amelyet átvett, joga van visszaküldeni az eladónak max.30 napon belül. A vásárlónak nem számolunk fel kezelési költségeket az áru visszaszállításáért. A szállítás költségeit az eladó állja.
  5. A vásárló cserét szeretne a cipő nem megfelelő paraméterei miatt (méret és szín). Abban az esetben, ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a megvásárolt termék nem megfelelő számára a szín vagy a méret miatt joga van cserére más színre/méretre max. a termék kezbesítésétől számított 30 napon belül. A cserét csak abban az esetben tudjuk lebonyolítani, ha azt a raktár készletek lehetővé teszik, valamint az áru nem mutat viselésre utaló nyomokat. Ha azt a raktár készletek nem teszik lehetővé abban az esetben az eladó úgy veszi, hogy a vásárlónak szándéka van elállni az adásvételi szerződéstől és a 1.1 vagy 1.2 pont alapján fogunk eljárni, ha az megfelel a 1.1 valamint 1.2 feltételeinek. A vásárlót a termék visszaküldésével járó költség terheli. Az eladó miután megkapta az kitöltött űrlapot, valamint a cserére szánt terméket, kézbesíti a kicserélt terméket a vásárlónak 30 napon belül.
  6. A vásárló a cipofalva.hu web áruházban vásárlási utalványt igényel a már megvásárolt áru teljes összegére, melyet visszaküld az eladónak magyarázat nélkül. A vásárlónak joga van a vásárlási utalvány kiállítására a megvásárol termék teljes vételára értékében, abban az esetben, ha a terméket kezbesítését követő 30 napon belül visszaküldi. A vásárlót nem terheli kezelési költség a termék cseréjével és a vásárlási utalvány kiállításával kapcsolatosan. A cserével járó kezelési költség teljes összege az eladót terheli.
  7. A vásárlónak joga van a hibátlan termékre és a meghibásodás esetén felmerülő minőségi kifogásával az eladóhoz fordulhat. A közelebbi feltételeket a X. cikkelyben bővebben módosítja az ÁKF valamint az reklamációs rend amely a cipofalva.hu weboldalán is feltüntetett.
 2. A vásárló köteles az űrlapon az alábbi adatok megadására:
  1. A vásárló azonosítása, ill. az e-mail, amelyre a megrendelést létrehozták,
  2. Az elektronikus megrendelés száma,
  3. Azon áruk megjelölése, amelyek cseréjét / visszaküldését / reklamációját kéri a Vevő, valamint a cserélt áruk leírása online foglalás formájában termékcsere esetén, vagy panasz esetén a hiba részletes leírása,
  4. A vásárló bankszámlaszáma.
 3. Abban az esetben, ha az űrlap nincs teljesen kitöltve vagy az űrlaphoz nincs hozzácsatolva az űrlap kitöltését igazoló kísérőlevél, az eladó telefonos úton vagy e-mailen felszólítja a vásárlót a hiányzó dokumentumok pótlására
 4. Ha az eladónak nem sikerül ismételten telefonos úton elérni a vásárlót, vagy a vásárló nem reagál az e-mailes felhívásokra 7 napon belül az elektronikus űrlap / kért dokumentumok miatt, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a csere/visszaküldés/reklamáció intézését és a termék a vásárló terhére visszaküldésre kerül a feladó címére.
 5. Abban az esetben, ha a vevőnek visszaküldött szállítmány visszatér az eladóhoz pl. a vevő reklamációja elutasítása esetén, vagy ha a vevő nem kézbesíti a kért dokumentumokat, az eladó az áru tárolásával kapcsolatban tárolási díjat 300 Ft naponta jogosult számlázni.
 6. Ha a kitöltött űrlappal és a kért dokumentumokkal nem érkezett meg a termék, amely a csere/ reklamáció tárgya, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a kérdéses termék intézését amíg meg nem érkezik a termék. Ha az eladó felszólítása után se kézbesíti a vásárló a terméket, amely csere/ reklamáció tárgya az eladó úgy határoz, hogy a vásárlónak nem áll szándékában a terméket cserélni/vagy reklamálni.
 7. A termék, amely a visszaküldés/csere tárgya, ha az lehetséges eredeti, jó állapotban lévő csomagolásban kell érkezzen, használatlanul, minden hozzátartozó darabbal. A vásárlónak ajánlott biztosítást kötni ilyen termékre postán keresztül történő visszaküldés esetén. A visszaküldött/cserélt/reklamált termék sérülésének kockázata a vásárlót terheli egészen az átvétel pillanatáig. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mérték kipróbálást meghaladó használatából eredő értékcsökkenésért a vásárló felelőséggel tartozik az eladó felé. Minden címkének, árcédulának és egyéb áru megnevezésnek az eredeti helyén kell lennie és nem lehetnek az áruról eltávolítva, kivéve abban az esetben, ha a címkék, árcéludák és egyéb áru megnevezések eltávolítása az áru jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges, és abban az esetben, hogy a fogyasztó az adásvételi szerződéstől a 14 napos határidőn belül áll el, a fogyasztó felel az áruérték csökkenéséért, amely az ezt meghaladó használatból ered.
 8. A vásárlónak ajánljuk a teljesen kitöltött űrlapot minden hozzátartozó dokumentummal és a termékkel visszaküldeni az eladó erre szánt postafiók címére. Az eladó fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttel küldött csomagot a vásárló részéről.
 9. Az áru teljes összegét, amely visszaküldésre került az eladó részéről az itt elhangzott ÁKF-el összhangban, a kezelési költségeket leszámítva az ÁKF-ben felsorolt esetekben, a vásárlónak visszafizeti az eladó a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon 14 napon belül a csomag/kitöltött űrlap/dokumentumok érkezésétől számítva, amely az 1.2, 1.3 és 1.4 pontokban szereplő okokból volt visszaküldve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként. 
 10. A kereskedő nem köteles a vevő többletköltségét megtéríteni, ha a vevő kifejezetten a kereskedő által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a vevő által választott szállítási költség és a kereskedő által kínált legolcsóbb szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti.
 11. Ha a vevő nincs megelégedve az áruk visszaküldésével (a szerződéstől való elállás), cseréjével vagy panaszával kapcsolatos online szolgáltatással, igénybe veheti a standard űrlapot nyomtatott változatát is, amely ITT letölthető. A szerződéstől való elállás esetén elfogadjuk bármely egyéb írásbeli nyilatkozatát a szerződéstől való elállással kapcsolatban. Ha az űrlapot nem töltik ki és nem küldik el az termékkel együtt, akkor 3. és 4. pontot fogjuk alkalmazni.

 

X Cikkely
Szavatosság

 

 1. A vásárló által választott termékre 2 éves szavatosság jár. A szavatossági idő a termék kézbesítés napjától kezdődik.
 2. Minden termék mellé számla (vásárlási igazolás) is tartozik, amely egyben szavatossági levélként is szolgál.
 3. Reklamációt egyedül a cipofalva.hu-ról vásárolt illetve teljesen kifizetett termékre tudunk elfogadni.
 4. Reklamáció esetén a vásárló az eladó címére köteles szállítani a tiszta, ha lehetséges akkor eredeti csomagolásban (azaz a cipőhöz tartozó dobozban) a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt.
 5. A jogos reklamáció térítésmentes.
 6. A termék reklamáció eljárás részleteit megtalálják a cipofalva.hu oldalán reklamációs rend tétel alatt.

 

Alternatív vitarendezés

 1. Az eladó előnybe részesíti a jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését, és ezért, ha a vásárló nem elégedett a reklamáció elintézésével, vagy úgy érzi, hogy megsértette a jogait az eladó, annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, lépjen az eladóval kapcsolatba ezen az e-mail címen keresztül: [email protected]. A vásárló ezen a téren 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testületi eljárását kezdeményezhet.
 2. Az adás-vételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet) az illetékes, székhelye: Budapest, József krt. 6, 1088, Magyarorszóag, internetcíme: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap
 3. Békéltető testületek elérhetőségei – https://bekeltetes.hu/udvozlo
 4. A vásárló a panaszát benyújthatja ezen a portálon keresztül is (RSO platform - online vitarendezési platform) – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

XI Cikkely
Személyes adatok védelme

 

 1. Az eladó megőrzi a vásárló által megadott személyes adatokat tíz évig és kizárólag a következő célra használja: adásvételi szerződés megkötése, az elektronikus rendelés feldolgozása, a vásárló azonosítása, a kézbesítés realizálása, számlázás és a nélkülözhetetlen kommunikáció a felek között. 
 2. Az eladó nem adja ki a vásárló adatait harmadik félnek a beszállítón és a csomagküldő szolgálaton kívül, de csakis azon adatokat közli, amelyek nélkülözhetetlenek a szállítás sikeressége szempontjából. Az eladó a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli. A termék megrendelésével a cipofalva.hu web áruházból a vásárló megerősíti, hogy az adatait az eladónak önszántából adta ki és jóvá hagyja annak feldolgozását, amíg az nincs ellentmondásban a jogi előírásokkal a jogi előírások keretein belül. 
 3. A vásárló egyetért a személyes adatai feldolgozásával az eladó közvetlen marketing céljából tíz éven keresztül. A vásárlónak ingyenes írásos kérelem alapján joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen marketing céljából a vásárló engedélye nélkül, vagy kérheti adatai megsemmisítését.
 4. A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó meghatalmazza a személyes adatok feldolgozásával a közvetítőt.
 5. A vásárló kijelenti, hogy az összes, általa közölt adat igaz és valós. A vásárló kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok megadásával járó következményekkel.
 6. A vásárló meghatalmazza az eladót az általa megadott információk lekérdezésére a bankkártyával kapcsolatosan és ezt megteheti az adott bank ügyfélszolgálatán, vagy a társaságnál, amely a bankkártyát kiadta.
 7. A vásárló az önkéntes adatkezelési hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását.
 8. A vásárlók a fiókjukba történő bejelentkezést követően bármikor módosíthatják vagy frissíthetik személyes adataikat, vagy kérhetik ezt írásban is az [email protected] e-mail címen. Ugyanakkor a vásárló írásban kérheti személyes adatai törlését az adatbázisból. Ha a vásárló nem szeretne Hírleveleket kapni a cipofalva.hu-tól, törölheti magát az eladó adatbázisából a Hírlevél alsó részén található „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintva.
 9. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó süti fájlokat (un.cookies) használ, hogy hatékonyabbá és egyszerűbbé tegye a www.cipofalva.hu oldal látogatását. A vásárló visszautasíthatja a cookie fájlokat vagy törölheti, ha szükséges. A leírást hogyan kell a cookie-kat törölni, megtalálja a böngésző „Súgó” menüpontjában.

 

XII Cikkely
A teljesítés feladata alól való felelősséget  kizáró körülmények. 1. A szerződéses felek egyik része sem vonható felelősségre abban az esetben, ha a teljesítés nem végrehajtható egy elháríthatatlan külső ok hatására.
 2. Elháríthatatlan külső oknak olyan eseményt tarthatunk, amelyet a szerződéses felek nem láthattak előre, és amelyet nem tudtak megakadályozni a legnagyobb elvárható gondosság bevetése ellenére sem, amely független az akarattól, legyen az háború, lázadás, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk, természeti katasztrófa, jogszabályváltozás és más.
 3. Abban az esetben, ha fellép egy a 2. pontban említett esemény közül a szerződéses felek kötelezőek ezt halasztás nélkül közölni egymásnak.

 

XIII Cikkely
Kuponok és ajándékutalványok

 

 1. Kedvezményes kuponok mint jutalom a vásárlásért
  1. Az eladó kiállíthat a vásárlónak kedvezményes kupont vásárlásra különböző értékben jutalomként az előző vásárlásokért.
  2. Az eladó az ilyen kedvezményes kupont e-mailben küldi a vásárlónak felhasználás módjával, érvényességével és értékével együtt.
  3. Az ilyen módon kiállított kedvezményes kupon jogilag nem igényelhető.
  4. Ha a vásárló az adásvételi szerződéstől eláll bármilyen okokból (ill. indoklás nélkül), vagy bármilyen termék visszaadása esetén az eladónak, amely a felhasznált, kedvezményes kuponnal volt megvásárolva a vásárló csak arra az összegre tarthat igényt, amelyet megtérített a termék vásárlása során a felhasznált kuponon felül pénzben, és amely meghaladja a felhasznált kupon értékét. Az eladó dönthet arról, hogy kedvezményes kupont állít-e ki a következő vásárlásra vagy sem.
  5. A kedvezményes kuponok felhasználásáról ebben a pontban, ha nem határozza azt meg elegendő módon a ÁKF 1.1 pontja, a 1. 2 pont alapján járunk el.
 2. A vásárló által megvásárolt kupon más, kedvezményeket kínáló közösségi vásárló portálról
  1. A kuponok felhasználása más, kedvezményeket kínáló közösségi vásárló portálról az alábbi speciális feltételekhez kötött.
  2. Minden kupon nagy részben az ajánlatot, árat, a kupon értékét, érvényességi időt, konkrétan a kupon felhasználásának feltételeit tartalmazza, legfőképpen az egyedi számot és a jelszavat a kupon alkalmazására.
  3. A kupon meghatalmazza a vásárlót termék vásárlásra az eladónál a cipofalva.hu weboldalon a kuponon, valamint a cipofalva.hu weboldalon feltüntetett feltételek mellett.
  4. A tájékoztatást a kupon felhasználását illetően a kuponon, vagy ezekben a kereskedelmi feltételekben találja.
  5. A vásárló a kupont csak annak felhasználási idejében válthatja be, amely rajta fel van tüntetve. A kupon a lejárata után érvénytelenné válik, és a vásárló elveszíti annak felhasználási jogát, valamint a pénz visszafizetését. Az eladó a kupon lejáratának ideje után nem ad vissza pénzt, és semmilyen más módon nem kár téríti a vásárlót a fel nem használt kupon értékéért és annak vásárlási áráért sem.
  6. A kupont nem lehetséges pénzre váltani, és kizárólag a z eladónál a cipofalva.hu weboldalon váltható be, melynek termékeire a kupon kibocsátást nyert.
  7. A kuponból pénz vissza nem adható.
  8. A kupon átruházható.
  9. Az eladó nem vonható felelősségre az elvesztés, eltulajdonítás vagy sérülés, visszaélés, vagy megsemmisítés esetén.
  10. Minden kupon csak egyszer felhasználható.
  11. Abban az esetben, ha a vásárló kisebb összegért teszi meg rendelését, mint amilyenre a kupon kiállított, nem jogosult a különbözet kifizetésére sem új kupon kiállítására a különbözet összegének értékében.
  12. Abban az esetben, ha az eladó saját hibájából a benyújtott, érvényes kupon alapján nem biztosítja a vásárlónak a terméket, a vásárlónak jogában áll elállni a adásvételi szerződéstől és igényt tarthat új kuponra, ugyanarra az összegre és időtartamra kiállítva mint az előző kuponja, valamint pénzvisszafizetésre az alkalmazott kuponon felül.
  13. A vásárló az adásvételi szerződés elállásától számított 14 napon belül köteles a megrendelt terméket a cipofalva.hu címére szállítani rendesen becsomagolva rongálás / viselés jelei nélkül, ellenkező esetben az eladó jogosult az ilyen terméket nem átvenni és igényelheti a vásárlótól a vételi ár egészének kifizetését. Kivétel ez alól az az eset, ha a vásárló igazolja, hogy a terméken a kár szállítás közben keletkezett.
  14. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetében az eladó kiállít a vásárlónak 14 napon belül az elállás igazolt kézhezvételtől, egy új kupont ugyanarra az összegre és időtartamra, mint amilyenre a felhasznált kuponja kiállítva volt.. Ha a vásárló a kuponon felül pénzösszeget is fizetett 14 napon belül az eladó a vásárlónak visszafizeti ezt vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.
  15. A bármilyen okokból adódó adásvételi szerződéstől való elállás vagy a vásárló által kuponra vásárolt termék visszaküldése esetében az eladó ugyanabban az összegben és időtartamban állít ki kupont mint a már felhasznált. Az előző mondatban felhozott esetben, amikor is a kuponon felül a vásárló pénzbeli összeget is fizetett, joga van a pénzvisszafizetésre, abban az esetben, ha a pénzbeli összeg meghaladja a felhasznált kupon összegét a megvásárolt termékre.
  16. A beváltott vagy használt kupon amely ellentmondásban áll ezekkel a kereskedelmi, jogi, vagy a kuponon feltüntetett feltételekkel – érvénytelen.
 3. Vásárolt ajándékutalványok
  1. A Vevő ajándékutalványt vásárolhat az Eladótól, amelyet közvetlenül a Vevőnek vagy az általa kijelölt személynek küldünk el a Vevő igényeinek megfelelő formában. Az ajándékutalvány nyomtatott formában vagy elektronikus változatban azaz e-mailben is beszerezhető.
  2. A megvásárolt ajándékutalvány a jövőbeni vásárlások pénznemeként használható fel értéke és érvényességi ideje során. Az érvényesség időtartama közvetlenül az ajándékutalványon szerepel.
  3. Az ajándékutalvány átruházható, nem visszatéríthető, készpénzre nem váltható. Az ajándékutalvány többször is felhasználható addig amíg az ajándékutalvány értéke teljesen el nem fogy. Az ajándékutalvány kedvezmény kóddal kombinálható.
  4. Egy megrendelésben csak egy ajándékutalvány felhasználása lehetséges - a Vevő a megadott mezőbe beírja az ajándékutalvány kódját. Az ajándékutalvány beváltása után az utalvány értéke levonásra kerül a megrendelés teljes árából. Abban az esetben, ha a megrendelés teljes ára meghaladja az ajándékutalvány értékét, a Vevő egy másik választott fizetési móddal fizetheti meg a különbözetet.
  5. A vételi szerződéstől bármely okból történő elállás vagy bármely egyéb ésszerű visszaszolgáltatás esetén a Vevő jogosult az ajándékutalványra és az Eladó köteles az általa alkalmazott összeg értékében feltöltetnie. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru értéke meghaladja az alkalmazott ajándékutalvány értékét, a fennmaradó részt visszaküldjük a Vevő által a megrendelésben kifizetett formában, hacsak a Vevő és az Eladó nem állapodnak meg a visszatérítés más formájáról, azaz a Vevő csak akkor jogosult visszatérítésre, ha a visszaküldött áru értéke nagyobb, mint a megrendelésben alkalmazott ajándékutalvány értéke abban az összegben, amely a visszaküldött áru értéke és az alkalmazott ajándék értéke közötti különbséget képviseli úgynevezett utalványi sorrendben. (példa: Ha a vevő 20.000 forint értékben vásárol, és 10.000 forint értéket ajándékutalvánnyal fizeti + 10.000 forintot banki átutalással fizet, amikor az árut visszaküldik 15.000 forint értékben, az összeget az alábbiak szerint térítjük vissza: 10.000 forintot ajándékutalvánnyal és 5.000 forintot pedig banki átutalással.)
  6. Ha az ajándékutalvány annak lejárta előtt 30 napon belül vagy annál rövidebb időn belül újratöltésre kerül, a Vevő jogosult meghosszabbítására az ajándékutalvány értékének újratöltésétől számított 40 nappal. Ha az ajándékutalvány lejárt, de az áruk visszaküldése miatt automatikusan feltöltődik, akkor ez az ajándékutalvány aktiválódik, és a Vevő az utalvány feltöltésétől számított 40 napon belül felhasználhatja.
  7. Az Eladó nem felelős az ajándékutalvány illetéktelen személy általi visszaéléséért.
 1.  

 

XIV. Cikkely
Záró rendelkezések

 1. A cipofalva.hu-ról való termék vásárlása esetén az eladó feltételezi a vásárló oldaláról az internet ismeretségét és az internetes technológia által feltételezett lehetséges problémák elfogadását.
 2. Az eladó nem felel a károkért, amelyek a hibás cipofalva.hu weboldalra való csatlakozás után keletkeznek. A számítógép és a benne lévő adatok védelme a vásárlót terheli.
 3. Az eladó figyelmezteti a vásárlót, hogy a cipofalva.hu weboldalán lévő információkat frissítheti előzetes figyelmeztetés nélkül.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetett, nem közvetett, vagy rendkívüli károkért a cipofalva.hu-ról származó információk felhasználása miatt.
 5. Az eladó bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a cipofalva.hu-n lévő termékek kínálatát.
 6. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy ezt az ÁKF –t bármikor megváltoztassa / kiegészítse. A változások / kiegészítések a cipofalva.hu web oldalon megjelenő nap dátumával lép érvénybe és ezek a változások / kiegészítések nem érintik a múltba létrejött adásvételi szerződéseket.
 7. A szerződéses felek megegyeznek, hogy minden vita, amely közöttük létrejön jogi úton a szerződés alapján, vagy az összefüggö szerződések alapján az érvényességi vitát beleértve, valamint a szerződés értelmezésével és beszüntetésével kapcsolatosan megpróbálják elsőbbségben egyeztetéssel megoldani. Ha nem sikerül a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésé, vagy a békéltető testületi eljárás sem hozza meg a kívánt eredményt a fogyasztó választhat, hogy saját lakóhelye szerinti bíróság előtt vagy az eladó székhelye szerinti bíróság előtt kezdeményez peres eljárást a magyar jogrend szerint.
 8. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló egyetértését és beleegyezését adja az eladó ÁKF-jével.
 9. Amennyiben jelen ÁFK valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak és az ÁFK visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.
Pozsony, 21. 11. 2011, United Fashion Group s.r.o.

Copyright © 2011 cipofalva.hu, minden jog fenntartva.

Utolsó frissítés dátuma: 27.06.2024